Komunikacyjne

Odpowiedzialności Cywilnej (OC), Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), Autocasco (AC), Minicasco (MC), Assistance (ASS), Szyb i Opon

Majątkowe

Domów, Mieszkań, Domów w budowie, Ruchomości domowych, Garaży, Ogrodzeń, Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, Budowli małej architektury

Firmowe/Grupowe

Mienia firmowego, Środków obrotowych firmy, Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawcy, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Pracowników

Turystyczne

Kosztów leczenia w kraju i za granicą, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Odpowiedzialności Cywilnej, Bagażu

Zawodowe

Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, nauczyciela, spedytora

Sportowe

Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, w ramach zawodów, treningów i na co dzień, Odpowiedzialności Cywilnej

© 2019 Ubezpieczenia Wałbrzych • Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja Agencja Reklamowa Fiodesign